Vår BigårdFöreningens bigårdVår bigård är belägen i Fornbyn i Skara och föreningen har några kupor som sköts kontinuerligt av våra medlemmar.


Varje tisdag med start i maj har vi aktiviteter i Fornbyn som bland annat består av inspektion och skötsel av bin och kupor. När det är dags att slunga honung finns det möjlighet att få provsmaka och även köpa nyslungad honung för den som är intresserad. Ibland finns det även fast honung till försäljning, antingen hos oss eller på Västergötlands museum som ligger precis utanför Fornbyn.

Allmänheten är hjärtligt välkomna under dessa tisdagsträffar! 


I vår bigård har vi bin av rasen Gula italienska bin, Ligustica. I sverige finns det fyra olika raser av bin, samt traktens blandningar. För att hålla drottningarna så snälla som möjligt så bör biodlaren se till att hålla samma typ av bin som de andra biodlarna i närheten. Om olika raser parar sig med varandra ökar risken för att drottningarna får ett sämre humör, och likväl alla andra bin i kupan eftersom de avspeglar drottningens tillstånd.


Olika typer av bin:


Ligustica-biet (Apis mellifera ligustica) kom till Sverige via import från sitt ursprungsland Italien i början av förra århundradet.Under en period var ligustica-rasen det dominerande biet i landet. I dag är ca en fjärdedel av bisamhällena i Sverige ligustica-bin.


Carnica-biet (Apis mellifera carnica) har sitt geografiska ursprung på Balkanhalvön. Är därmed väl anpassat till ett klimat med stränga vintrar och korta somrar. Rasen är helt dominerande i Mellaneuropa. I vårt land finns rasen representerad främst i Svealand och Norrland.


Buckfast-biet är ursprungligen en korsning mellan det läderbruna liguriska biet och det mörka engelska biet. Buckfastbiet är ingen egentlig ras utan en s k raskombination. Broder Adam vid det engelska klostret i Buckfast Abbey är biets skapare. Buckfast-biet är idag det vanligast förekommande biet i Sverige.


Det nordiska biet (Apis mellifera mellifera) är den ursprungliga inhemska rasen i Norden. Det nordiska biet var på väg att helt försvinna från landet, när Nordbiprojektet startade 1990. Genom projektet har man lyckats bygga upp en bas av nordiska bin av god kvalité för det fortsatta bevarandearbetet. Rasen omfattar idag något tusental samhällen i Sverige.

Texten kommer från Biodlarnas hemsida.