Varroa

Varroa


Varroa är ett kvalster som lever på bina. Kan resultera i bin med deformerade och outvecklade vingar samt förkrympta bakkroppar. Både täckt och öppet yngel kan i hårt angripna samhällen också vara skadat eller dött. Bisamhället måste vara kraftigt angripet innan biodlaren enkelt kan se några symptom. När väl skador är synliga kan samhället dö snabbt.

Läs mer om varroa


Mer information finns hos Biodlarna.