Svärmning

Svärmning


Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.

För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas före de bosätter sig permanent. När svärmen hittat en permanent bostad kan den ej tas bort av biodlare.

Läs mer om svärmning


Mer information finns hos Biodlarna.