Nosema

Nosema


En parasit som utvecklas i binas tarmar. Kan leda till utsot, dålig yngelutveckling. sämre honungsskörd och ökade vinterförluster.

Läs mer om nosema


Mer information finns hos Biodlarna.