Avläggare

Avläggare


Genom att göra en avläggare (dela sitt samhälle) så kan man undvika att bina svärmar. Man kan också göra avläggare för att man vill öka antalet samhällen, tex för ökad produktion eller för att sälja samhällen.Här finns ett informativt häfte om avläggarproduktion.

Läs mer om avläggare


Mer information finns hos Allt om biodling.