Avläggare

Avläggare


Genom att göra en avläggare (dela sitt samhälle) så kan man undvika att bina svärmar. Man kan också göra avläggare för att man vill öka antalet samhällen, tex för ökad produktion eller för att sälja samhällen.

På bilden syns en märkt drottning. Många märker sina drottningar för att lättare kunna hitta dem i kupan. Ibland kan det vara fördelaktigt att bura drottningen i en klämma när man går igenom samhället, för att undvika att hon kläms ihjäl. Färgen på märkningen berättar vilket år hon är kläckt. Här finns ett informativt häfte om avläggarproduktion.

Läs mer om avläggare


Mer information finns hos Allt om biodling.