Sjukdomar/åtgärder

Här finner du olika sjukdomar som bin kan drabbas av och hur man kan behandla dem. Det finns också andra typer av åtgärder som kan behöva utföras, beroende på samhällets status, som tex avläggare och svärmförhindring.


I listen ovan så finner du information om de mest kända sjukdomarna och andra åtgärder.