Lilla kupskalbaggen

Skara Biodlareförening

                                                        Grundad 1909

Lilla kupskalbaggen


Väl inne i kupan lägger skalbaggarna sina ägg. Äggen kläcks till larver efter två-sex dagar beroende på temperaturen. Larven är beige till färgen och mäter 10-12 mm när den är fullt utvecklad. Larverna gräver sig genom kakorna och äter både yngel, pollen och honung. I hårt angripna samhällen kan det finnas tiotusentals larver. Exkrementerna som larverna avsätter på honungskakorna leder till att honungen börjar jäsa och rinner ur cellerna. Sådana kakor blir slemmiga och luktar som ruttnande apelsiner. De är motbjudande för bina och kan t.o.m. få ett samhälle att rymma från kupan. Förutom skadorna i bisamhällena så kan larverna även göra stor skada i honungsramarna som står i slungrummet samt i utbyggda ramar i vaxförråd.

Läs mer om lilla kupskalbaggen


Mer information finns hos Biodlarna.